fbpx
 • สะดวกสบาย พบหมอได้ง่าย ไม่ต้องมาโรงพยาบาล

  สะดวกสบาย พบหมอได้ง่าย ไม่ต้องมาโรงพยาบาล

 • 1

ขั้นตอนการรับบริการ Telemedicine

Telemedicine step1Telemedicine step2Telemedicine step3Telemedicine step4

หมายเหตุ:

 • บริการนี้เหมาะสำหรับการปรึกษาปัญหาสุขภาพเบื้องต้น
 • ไม่สามารถให้บริการในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 3825 9999
 • การรับบริการ Telemedicine เพื่อใช้ในการพูดคุยปรึกษาแพทย์ สามารถดาวน์โหลด MSteam MS Team  ได้ที่นี่

teleinsurance logo

เงื่อนไขการรับบริการ

 • ลูกค้าใช้สิทธิตามประโยชน์ระบุ OPD หน้าบัตร
 • สำหรับลูกค้าที่มีประวัติการรักษาของ รพ.กรุงเทพพัทยา
 • การบันทึกประวัติผู้รับบริการเป็นไปตามมาตราฐานของโรงพยาบาลและสามารถใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิงเบิกประกันตามสิทธิ์

teleinsurance1

teleinsurance2

teleinsurance3

หมายเหตุ

 • ไม่เรียกเก็บค่าบริการจัดส่งยากับลูกค้าและบริษัทฯ
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประกันสุขภาพไทย โทร 0 86688 0516 เวลา 08.00-17.00 น. 
สำหรับผู้ที่สนใจใช้บริการ Telemedicine กรูณาแจ้งรายละเอียดนัดหมาย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ